Guim Masso

Hasta 50 km de Cataluña, Girona
Perfil Básico

Guim Masso

Benvolguts, benvolgudes,
Sóc un jove de la ciutat de Girona. Tinc 17 anys.
Adjunt li remeto el meu Currículum Vitae per a la seva consideració, i li manifesto el meu interès a participar en els processos de selecció que requereixin un professional de les meves característiques.
Considero que puc contribuir molt positivament a assolir els objectius de la vostra empresa, tot i que no tinc molta experiència en el sector estic predisposat a aprendre per tal de poder realitzar un bon treball. Com a treballador, tinc bones qualitats per treballar en equip, estic interessat en la feina, sóc una persona responsable i tinc una actitud positiva.
Agrairia tenir l’oportunitat de mantenir una entrevista personal per exposar els meus punts forts i les meves motivacions, així com comentar la informació que apareix en el currículum.
Información validada
emailCorreo electrónico
Para proporcionarte la mejor y más rápida experiencia posible, este sitio web guarda las cookiesAceptar